Menu
LEI DE DEPENDENCIA. PROPOSTA SINXELA E CLARA.

LEI DE DEPENDENCIA. PROPOSTA SINXELA E CLARA.

By In Sin categoría On 21 agosto, 2014


Todas e todos sabemos que as prestacións aos nosos maiores ou a persoas con algún tipo de minusvalidez van minguando ou, directamente, desaparecendo. Cantos casos se deron de que o perceptor da prestación mesmo faleceu sen chegar a cobrala.
Dende Podemos Terra Chá queremos facer unha proposta na Plaza Podemos para que sexa debatida polo maior número de persoas para a súa valoración e posterior inclusión, se se acorda así, no Programa Electoral de 2015.
A devandita proposta pretendemos que sexa o máis clara e sinxela de entender por todos e é a seguinte:
– Que, unha vez diagnosticado o grao de dependencia que lle corresponde á persoa afectada, se tarde como MÁXIMO en percibila:
o UN MES para o grao III – Gran dependencia
o DOUS MESES para o grao II – Dependencia severa
o TRES MESES para o grao I – Dependencia moderada
– Que exista un remanente obrigatorio nos concellos (un % sobre o seu presuposto) que permita acometer con inmediatez o pagamento da prestación. Posteriormente, se se dá o caso, serán estes os que se encarguen de reclamar o reembolso económico ante a correspondente Xunta Autonómica.
É requisito obrigatorio para as propostas provenientes de Círculos que éstas sexan aprobadas nunha asemblea do círculo previamente. Polo tanto, pasados uns días, celebraremos a II asemblea virtual do Círculo Podemos Terra Chá, da que vos informaremos con tempo abondo e na que se poderá votar sobre esta proposta.
Mentres tanto, abrimos un período para o debate e comentario desta proposta por parte de tod@s.
Animarvos a participar e a opinar.
Por favor, compartir esta mensaxe.. non custa nada 
ooOoo
LEY DE DEPENDENCIA. PROPUESTA SENCILLA Y CLARA.
Todas y todos sabemos que las prestaciones a nuestros mayores o a personas con algún tipo de discapacidad van mermando o, directamente, desapareciendo. Cuantos casos se han dado de que el perceptor de la prestación incluso ha fallecido sin llegar a cobrarla.
Desde Podemos Terra Chá queremos hacer una propuesta en la Plaza Podemos para que sea debatida por el mayor número de personas para su valoración y posterior inclusión, si se acuerda así, en el Programa Electoral de 2015.
Dicha propuesta pretendemos que sea lo más clara y sencilla de entender por todos y es la siguiente:
– Que, una vez diagnosticado el grado de dependencia que le corresponde a la persona afectada, se tarde como MÁXIMO en percibirla:
o UN MES para el grado III – Gran dependencia
o DOS MESES para el grado II – Dependencia severa
o TRES MESES para el grado I – Dependencia moderada
– Que exista un remanente obligatorio en los ayuntamientos (un % sobre su presupuesto) que permita acometer con inmediatez el pago de la prestación. Posteriormente, si se da el caso, serán éstos los que se encarguen de reclamar el reembolso económico ante la correspondiente Junta Autonómica.
Es requisito obligatorio para las propuestas provenientes de Círculos que éstas sean aprobadas en una asamblea del círculo previamente. Por lo tanto, pasados unos días, celebraremos la II asamblea virtual del Círculo Podemos Terra Chá, de la que os informaremos con tiempo suficiente y en la que se podrá votar sobre esta propuesta.
Mientras tanto, abrimos un periodo para el debate y comentario de esta propuesta por parte de tod@s.
Animaros a participar y a opinar.

Leave a comment